asociacijos narystė

Trenerių registras

Lietuvos sveikatingumo profesionalų registras

REPS LT yra nepriklausomas, visuomeninis specialistų, dirbančių sveikatingumo sektoriuje, registras. REPS LT registras yra susietas su europiniu registru EREPS. REPS LT pradėjo veikti 2015 m. REPS LT įkūrimą inicijavo LSKA (Lietuvos sveikatingumo klubų asociacija).

Pagrindinis REPS LT tikslas yra nustatyti ir pripažinti Lietuvos sveikatingumo sektoriuje dirbančių specialistų realias kompetencijas ir kvalifikacijos lygmenį pagal Europos sveikatingumo sektoriaus nustatytus standartus. REPS LT registras veikia kaip sistema, kuri užtikrina ne tik vienkartinį specialisto kompetencijų ir įgūdžių nustatymą, bet ir pastovų kvalifikacijos kėlimą ir palaikymą.

REPS LT užtikrina visuomenei ir darbdaviams, kad visi sveikatingumo profesionalai įregistruoti registre atitinka jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus, turi tinkamus darbo įgūdžius ir geba dirbti saugiai ir efektyviai.

REPS LT registras yra viešas ir matomas visuomenei, darbdaviams ir patiems sektoriuje dirbantiems specialistams.

REPS LT registro naudos:

Visuomenei – saugaus ir efektyvaus sportavimo užtikrinimas, aiškumas dėl darbuotojo kvalifikacijos lygmens (pav.: ar turi kompetencijų vesti asmenines treniruotes).

Darbdaviams – aiškumas dėl darbuotojo kvalifikacijos lygmens, didesnio klientų srauto užtikrinimas į sveikatingumo klubus dėl geresnės darbo kokybės. Darbuotojai esantys registre privalo pastoviai palaikyti bei kelti savo kvalifikaciją, norėdami išlikti registre.

Sektoriaus profesionalams – pripažinimas, veiklos įprasminimas, aiškumas siekiant karjeros ir keliant kvalifikaciją. Taip pat kvalifikacijos pripažinimas kitose Europos šalyse, tuo pačiu gaunant teisę dirbti kvalifikuotą darbą Europoje.

Sveikatingumo profesionalui būtinos kompetencijos:

  • Bazinės ir specialios žinios, instruktavimo įgūdžiai;
  • Asmeninės savybės;
  • Profesionalumas;
  • Patirties kaupimas ir nuolatinis mokymasis;
  • Valdymo įgūdžiai;
  • Vadovavimas ir lyderystė;
  • Orientavimasis paslaugose;
  • Socialiniai įgūdžiai.